Podręcznik użytkownika > Poczta email > Zarządzanie folderami

Zarządzanie folderami

Po zimportowaniu podstawowej struktury katalogów z serwera, drzewo to możemy modyfikować w zakładce Foldery okna Konfiguracji konta email.


Zakładka Foldery okna konfiguracji poczty z zaimportowanym drzewem folderów

Korzystając z Paska narzędzi w karcie Foldery dokonujemy następujących operacji:

 • Po kliknięciu ikony możemy utworzyć folder na serwerze. W tym celu w wyświetlonym oknie podajemy nazwę folderu i wybieramy folder nadrzędny spośród folderów na serwerze. Klikamy Zapisz. • Aby utworzyć folder lokalny, klikamy ikonę , wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy przycisk Zapisz.
  Uwaga
  Foldery lokalne są katalogami w systemie eDokumenty i nie będą wyświetlane na serwerze.
 • Foldery wyszukiwania w module Poczta email to inaczej filtry wiadomości, czyli katalogi, w których przechowywane są wiadomości spełniające określone kryteria, np. wiadomości od osób z wybranej firmy. Aby zdefiniować folder wyszukiwania, klikamy ikonę . Następnie wpisujemy jego nazwę, opcjonalnie wybieramy folder nadrzędny po kliknięciu ikony , po czym przechodzimy do zdefiniowania filtra klikając ikonę .


Okno definicji folderu wyszukiwania

Definiowanie filtrów zostało opisane w osobnym artykule.

 • Aby edytować nazwę folderu lub zmienić folder nadrzędny, niezależnie od jego rodzaju, zaznaczamy go na drzewku i klikamy ikonę .
 • Aby usunąć dowolny folder wraz z zawartością, zaznaczamy go na drzewku i klikamy ikonę . Chęć wykonania operacji potwierdzamy klikając przycisk Tak w wyświetlonym oknie.
 • Domyślnie wszystkie zaimportowane foldery są synchronizowane. Możemy jednak te ustawienia zmienić. Jeśli np. nie mamy potrzeby pobierania wiadomości z określonego folderu z serwera pocztowego, możemy wskazać taki katalog na drzewku i kliknąć ikonę . Po zapisaniu nazwa folderu będzie wyszarzona. Aby przywrócić synchronizację, zaznaczamy wyszarzoną pozycję na liście i klikamy ikonę .
 • Klikając ikonę możemy zarządzać subskrypcjami folderów IMAP, tzn. subskrybować wybrane foldery z serwera. Po kliknięciu ikony zostaje wyświetlone drzewo folderów z serwera. Elementy oznaczone na niebiesko są już synchronizowane, natomiast czerwone nie.Aby subskrybować folder, zaznaczamy go na drzewku i klikamy przycisk Zasubskrybuj folder w Pasku narzędzi. W celu zrezygnowania subskrypcji, zaznaczamy folder na drzewku i klikamy Odsubskrybuj folder.

 • Niektóre foldery mogą być synchronizowanie z większą częstotliwością niż pozostałe. Są to katalogi o tzw. wysokim priorytecie. Na drzewku ich nazwy wyróżnione są kolorem czerwonym. Domyślnie takim folderem jest Skrzynka odbiorcza (INBOX). Aby ustawić wysoki priorytet dla dowolnego folderu, zaznaczamy go na drzewku i klikamy ikonę . Nadanie niskiego priorytetu synchronizacji następuje po zaznaczeniu katalogu i kliknięciu ikony . Czasy synchronizacji zmieniamy w pliku config.inc we fragmentach:

Minimalny interwał synchronizacji nowych wiadomości dla wysokopriorytetowych folderów dla zalogowanych użytkowników [s]

defined('EMAIL_BG_HI_FOLDERS_RECENT_SYNC_INTERVAL', 600);

Minimalny interwał synchronizacji nowych wiadomości dla wysokopriorytetowych folderów dla niezalogowanych użytkowników [s]

defined('EMAIL_BG_HI_FOLDERS_RECENT_SYNC_INTERVAL_NL', 1800);

Minimalny interwał pełnej synchronizacji wysokopriorytetowych folderów dla zalogowanych użytkowników [s]

defined('EMAIL_BG_HI_FOLDERS_FOLDERS_FULL_SYNC_INTERVAL', 3600);

Minimalny interwał pełnej synchronizacji wysokopriorytetowych folderów dla niezalogowanych użytkowników [s]

defined('EMAIL_BG_HI_FOLDERS_FOLDERS_FULL_SYNC_INTERVAL_NL', 4800);

Czas rozpoczęcia codziennej, pełnej synchronizacji niskopriorytetowych folderów [hh:mm]

defined('EMAIL_BG_LO_FOLDERS_SYNC_START', '20:00');

Minimalny interwał dla kolejnej synchronizacji konta po wykryciu braku połączenia z serwerem [s]

defined('EMAIL_BG_FAILED_CONNECTION_RETRY_INTERVAL', 600);
 • Listę folderów, np. po zmianach w strukturze folderów na serwerze pocztowym, możemy odświeżyć klikając ikonę. .

Uwaga
Operację dodawania folderów na serwerze i lokalnie możemy wykonać również z poziomu panelu nawigacyjnego Skrzynki klikając ikonę .

Uwaga
W razie problemów związanych z folderami lokalnymi (np. brak miejsca), możemy naprawić ich strukturę. W tym celu klikamy ikonę w lewym dolnym rogu okna konfiguracji konta.