Version 1 (modified by msawkiewicz, 7 years ago)

--

Podręcznik użytkownika > Dokumenty > Typy dokumentów > Dodawanie dokumentu typu Przesunięcie międzymagazynowe

Formularz dokumentu typu Przesunięcie międzymagazynowe

Formularz dodawania dokumentu typu Zamówienie składa się z zakładki Szczegóły oraz zakładki Pozycje. Zamówienie dodajemy po wybraniu z menu Nowy w Pasku narzędzi pozycji Pozostałe > Przesunięcie międzymagazynowe.

Zakładka Szczegóły


Okno dodawania dokumentu typu Przesunięcie międzymagazynowe - zakładka Szczegóły

Opis pól

Nazwa pola Opis
Numer Zaznaczony checkbox Generuj numer oznacza, że po zapisaniu dokumentu, dokumentowi zostanie automatycznie nadany numer zgodnie z wzorem określonym w szablonie numeracji w Panelu sterowania. Przykładowo może to być PMM/JN/7/15 (przesunięcie wykonała osoba o inicjałach JN, siódmy raz w 2015 roku)
Opis Nazwa dokumentu, domyślnie Przesunięcie międzymagazynowe
Nr sprawy Pole typu wyszukiwarka. Wybranie w tym polu numeru sprawy spowoduje podpięcie dokumentu do tej sprawy
Wydano z magazynu Nazwa magazynu, z którego pochodzi towar
Przyjęto na magazyn Nazwa magazynu, do którego przeniesiono towar
Data wystawienia Data utworzenia dokumentu
Data przesunięcia Data, w którym nastąpiło przesunięcie międzynagazynowe
Wartość netto, Wartość VAT, Wartość brutto Pola uzupełniane automatycznie po uzupełnieniu danych w zakładce Pozycje
Waluty Aby określić kurs waluty dla dnia poprzedzającego datę wystawienia, należy najpierw zapisać dokument.
Uwagi Dodatkowe informacje związane z przesunięciem międzymagazynowym
Procedura Wybór procedury definiującej obieg dokumentu

Zakładka Pozycje


Okno dodawania dokumentu typu Przesunięcie międzymagazynowe - zakładka Pozycje

Opis pól
Pozycjami zarządzamy używając przycisków w Pasku narzędzi w zakładce.

  • Aby dodać pozycję klikamy ikonę Dodaj, wypełniamy formularz Pozycja oferty i klikamy OK
  • Aby zmodyfikować pozycję, zaznaczamy ją na liście i klikamy ikonę Edycja lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy.
  • Aby usunąć z listy pozycje, zaznaczamy je na liście (przytrzymując klawisz Ctrl) i klikamy ikonę Usuń lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy.