Version 1 (modified by msawkiewicz, 8 years ago)

--

Podręcznik użytkownika > Dokumenty > Typy dokumentów > Dodawanie dokumentu z dysku

Dodawanie dokumentu z dysku

Dokument z dysku to formularz dokumentu z załączonym do niego plikiem w formacie *.docx, *.pdf itd.

Najprostszym sposobem dodania pliku z dysku jest otwarcie systemowego okna eksploratora plików, a następnie przeciągnięcie go - metodą drag and drop - na listę dokumentów w systemie eDokumenty.

Formularz zawierający załącznik możemy edytować jego nazwę oraz atrybuty:

  • tylko do odczytu - blokuje możliwość edycji
  • indeksuj zawartość - jeśli zawartość załącznika ma być uwzględniana podczas wyszukiwania.

Zobacz także