Zmiany pomiędzy wersją 3 and wersją 4 dla UserGuideV5/Clients/AddEditClient

Pokaż
Ignoruj:
Data i czas:
08/03/16 09:36:09 (7 years temu)
Autor:
msawkiewicz (IP: 79.188.124.105)
Komentarz:

--

Legend:

Bez zmian
Dodane
Usunięte
Zmienione
 • UserGuideV5/Clients/AddEditClient

  v3 v4  
  2323|| WWW || adres strony internetowej klienta || 
  2424|| Opiekun || Z listy wybieramy pracownika, który opiekuje się danym klientem. || 
  25 || Nr konta || [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/Finance/BankAccounts Przypisywanie numerów kont bankowych] || 
   25|| Nr konta || [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Settings/ControlPanel/Finance/BankAccounts Przypisywanie numerów kont bankowych] || 
  2626|| Informacje kontaktowe, Uwagi || Miejsce na podanie dodatkowych Wpisanie tekstu w polu '''Uwagi''' i zaznaczenie checkboxa '''Z alarmem''' spowoduje, że treść ta będzie wyświetlana w postaci komunikatu przy każdym otwarciu kartoteki klienta. Przykładową uwagą może być informacja, że klient nie płaci faktur w terminie. || 
  2727|| Symbol, Połączenie || Lista zawiera nazwy systemów zewnętrznych, z którymi zintegrowany jest nasz system w zakresie synchronizacji danych kontaktowych (np. SAP, CDn). W polu '''Symbol''' podajemy symbol z systemu zewnętrznego. ||