Podręcznik użytkownika > Sprawy > Sprawa jako plan zadań

Sprawa jako plan zadań

Sprawa może być wykorzystania do połączenia ze sobą kilku zadań składających się na jedno duże zadanie lub mały projekt, np. podpisanie umowy z klientem poprzedzone spotkaniami i przygotowaniem dokumentacji. Taką sprawę tworzymy zgodnie z ogólną instrukcją. Zdarzenia możemy dodawać do sprawy w zakładce Terminarz w kartotece sprawy.


Zakładka Terminarz w oknie sprawy

W zakładce Terminarz możemy zarządzać różnymi typami zdarzeń. Dodawanie, edycja i usuwanie zdarzeń odbywa się analogicznie, jak w module Zadania. Dodając nowe zdarzenie, pole Numer sprawy uzupełniane jest automatycznie.

Aby zmienić widok listy zdarzeń, klikamy ikonę Widok i z rozwiniętej listy wybieramy: chronologiczny lub lista. Dodatkowo zawartość listy możemy filtrować tak, aby wyświetlane były zdarzenia: dla spraw podrzędnych, cykliczne lub załatwione.

Uwaga
Zdarzenia do sprawy możemy dodawać również w module Kalendarz lub Zadania - wypełniając pole Numer sprawy w formularzu zdarzenia. Zdarzenia takie będą wyświetlane w karcie Terminarz sprawy.

Zobacz także