Zmiany pomiędzy wersją 28 and wersją 29 dla UserGuide/AdvancedConfiguration/DefiningReports/ReportParams

Pokaż
Ignoruj:
Data i czas:
08/03/16 11:45:36 (7 years temu)
Autor:
wkruk (IP: 37.47.38.210)
Komentarz:

--

Legend:

Bez zmian
Dodane
Usunięte
Zmienione
 • UserGuide/AdvancedConfiguration/DefiningReports/ReportParams

  v28 v29  
  118118 
  119119W momencie jeśli w danym raporcie zostanie użyty taki token to system wygeneruje odpowiednie pole na formularzu parametrów do raportu - jeśli jest obsługiwane. Poniższy zrzut ekranu przedstawia wszystkie tokeny możliwe do określania poprzez formularz. 
   120W tokanach można używać modyfikatorów powodujących escapowanie wartości: 
   121:as  - escapuje do PHP 
   122:pges - escapuje do prawidłowej składni postgresqla 
   123:acs - escapuje apostrof i backslash 
   124Prawidłowe użycie, np: {FILTER_STRING:pges} 
  120125 
  121126[[BR]][[Image(podstawowe_parametry.png)]][[BR]] (''Parametry'')[[BR]]