Podręcznik użytkownika > Aplikacja mobilna > Zadania

Zadania

W module Zadania możemy:

 • przeglądać i edytować przypisane do nas zadania i spotkania
 • przeglądać i edytować zlecone przez nas zadania i spotkania
 • tworzyć zadania i spotkania dla nas i innych użytkowników
 • oznaczać zadania i spotkania jako załatwione.

Przeglądanie zadań i spotkań

Lista bieżących zadań i spotkań jest widoczna na ekranie startowym. Aby wyświetlić wydarzenia zaległe i nadchodzące, rozwijamy menu i wybieramy z niego Zadania.


Lista zadań i spotkań na ekranie startowym i w module Zadania

Zdarzenia w module są podzielone na przypisane do nas i zlecone przez nas dla innych użytkowników. W każdej zakładce znajduje się lista składająca się z trzech części:

 • zaległe
 • bieżące (dziś)
 • nadchodzące (wkrótce).

Liczba w nawiasie oznacza, ile zdarzeń odpowiada każdemu z nagłówków. Listę rozwijamy dotykając odpowiedni nagłówek.

Uwaga
Liczbę wyświetlanych zadań zaległych i nadchodzących możemy zdefiniować w ustawieniach.

Aby wyświetlić szczegóły zdarzenia, klikamy jego nazwę na liście.


Szczegóły widok spotkania

W szczegółowym widoku zdarzenia mamy dostępne opcje:

 • edycja zdarzenia (patrz niżej)
 • przejście do kartoteki klienta
 • dodanie komentarza do zadania.

Aby dodać komentarz, klikamy ikonę w prawym dolnym rogu, a następnie pole testowe w dolnej części ekranu.


Okno dodawania komentarza do zdarzenia

Wpisujemy treść komentarza i naciskamy ikonę papierowego samolotu. Dodany komentarz będzie widoczny w zakładce Komentarze zdarzenia w systemie i w aplikacji.

Zarządzanie zadaniami i spotkaniami

Aby dodać nowe zdarzenie, klikamy na ekranie startowym lub w module Zadania ikonę + umieszczoną w prawym górnym rogu. Następnie wybieramy z wyświetlonej na dole listy typ zdarzenia.


Formularz dodawania zadania

Uzupełniamy formularz, po czym klikamy przycisk Zapisz.

Aby wybrać klienta, sprawę lub pracownika, klikamy odpowiedni przycisk, po czym wyszukujemy dane w systemie wpisując co najmniej trzy znaki nazwy. Następnie wybieramy z wyników wyszukiwania wartość zaznaczając kółeczko obok nazwy i klikamy Zapisz.


Wyszukiwarka klientów

Po błędnym wybraniu wartości którejś z powyższych opcji, możemy ją usunąć przy pomocy czerwonej ikony z prawej strony.

Uwaga
Domyślnie zadania dodawane są dla użytkownika aplikacji, zatem nie ma potrzeby wybierania go, jeśli tworzymy zadania dla siebie.

Utworzone w aplikacji zdarzenie będzie widoczne w systemie w przeglądarce.

Analogicznie wygląda formularz edycji zadania.

Załatwianie zadań i spotkań

Aby oznaczyć zdarzenie jako załatwione:

 • na liście zaznaczamy kwadracik obok nazwy zdarzenia lub
 • klikamy przycisk oznacz jako wykonane w dolnej części ekranu ze szczegółami zadania.

Po oznaczeniu zdarzenia jako wykonane - w ciągu 5 sekund, możemy cofnąć tę operację klikając opcję Cofnij.


Opcja wycofania załatwienia zadania