Podręcznik użytkownika > Aplikacja mobilna > Baza klientów

Baza klientów

Korzystając z bazy kontrahentów w aplikacji mobilnej możemy odnaleźć podstawowe dane kontaktowe klienta, a następnie wykonać połączenie, wysłać wiadomość tekstową lub e-mail lub uruchomić GPS z trasą dojazdu pod wybrany adres.

Aby otworzyć bazę klientów, rozwijamy menu w lewym górnym rogu i dotykamy pozycję Klienci.


Rozwinięte menu aplikacji mobilnej

Przegląd bazy klientów

Po uruchomieniu modułu, wyświetlona zostaje wyszukiwarka.


Wyszukiwarka klientów

Wyszukiwanie rozpoczyna się po wpisaniu w pole wyszukiwania co najmniej trzech znaków. Mogą to być fragmenty: nazwy firmy, skróconej nazwy firmy, imienia lub nazwiska osoby kontaktowej w firmie. Wraz z wpisywaniem kolejnych znaków, wyniki wyszukiwania są na bieżąco aktualizowane.


Wyszukiwarka w trakcie wpisywania frazy

Aby wyczyścić wyszukiwanie, klikamy znak x ww polu wyszukiwania.

Aby przejść do szczegółów, wybieramy wynik z listy.


Szczegóły kontaktu

W szczegółach wyświetlone będą dane teleadresowe znajdujące się w systemie wraz z danymi osób kontaktowych powiązanych z klientem. Z tego poziomu możemy wykonać akcje:

  • uruchomić systemowy GPS - po dotknięciu adresu
  • wywołać okno nowej wiadomości w skonfigurowanym w smartfonie kliencie pocztowym - po dotknięciu adresu e-mail
  • uruchomić systemową akcję "zadzwoń/wyślij sms" - po dotknięciu numeru telefonu.

Powrót do listy wyników następuje po kliknięciu strzałki w lewo.

Dodawanie klienta do bazy

Z poziomu aplikacji mobilnej możemy dodawać nowych klientów do bazy w w systemie eDokumenty. Aby tego dokonać, na ekranie w module Kontakty klikamy umieszczoną nad wyszukiwarką ikonę , po czym wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy Zapisz.


Okno dodawania nowego klienta

Zapisany kontakt będzie widoczny w systemie, gdzie możemy uzupełnić jego kartotekę.

Uwaga
W obecnej wersji z poziomu aplikacji mobilnej nie ma możliwości dodawania osób kontaktowych.