WikiPrint - from Polar Technologies

Podręcznik użytkownika > Produkty > Waluty

Waluty

Waluty zdefiniowane w słowniku walut wyświetlane są m.in. na liście Waluta podczas dodawania nowego produktu. Panel zarządzania walutami jest dostępny:


Panel zarządzania walutami

Słownik walut ma postać tabeli, nad którą umieszczono Pasek narzędzi i wyszukiwarkę.

Dodawanie nowej waluty

Aby dodać pozycję do słownika walut, klikamy ikonę Nowa w Pasku narzędzi, uzupełniamy pola Nazwa, Symbol (wg normy ISO 4217, np. Euro, EUR) oraz - opcjonalnie - pozostałe pola i klikamy Zapisz.


Formularz dodawania/edycji waluty

Pozostałe pola

Uwaga
W związku z tym, że kursy wymiany walut są pobierane z tabel NPB, kursy wymiany są uzupełniane w stosunku do złotówki.

Uwaga
Po zmianie waluty domyślnej należy się przelogować, aby zmiany zostały zastosowane we wszystkich miejscach w systemie.

Kursy wymiany

W oknie Kursy wymiany, otwieranym po zaznaczeniu waluty na liście i kliknięciu odnośnika Kursy wymiany w Pasku narzędzi, wyświetlana jest historia zmian kursu wybranej waluty. Listę tę możemy zawężać, np. do kursów z wybranego przedziału czasowego, korzystając z panelu Filtry po lewej stronie.


Okno Kursy wymiany

Tabela jest uzupełniana na podstawie automatycznych aktualizacji oraz "ręcznych" definicji, w tym kursów umownych. Aktualizacja automatyczna została opisana w dalszej części artykułu. Aby dodać nowy kurs, klikamy ikonę Nowy w Pasku narzędzi w oknie Kursy walut, uzupełniamy formularz Kurs waluty i klikamy Zapisz.


Wyżej opisany formularz w postaci uzupełnionej możemy wyświetlić po zaznaczeniu pozycji na liście i kliknięciu ikony Podgląd w Pasku narzędzi.

Wybrane kursy mogą być usuwane z listy po ich zaznaczeniu na liście, kliknięciu ikony Usuń w Pasku narzędzi i potwierdzeniu chęci wykonania tej operacji.

Aktualizacja kursów walut

Zgodnie z powyższym zapisem, kursy walut mogą być aktualizowane automatycznie na podstawie kursów NBP. Kursy te możemy aktualizować w dowolnym momencie zaznaczając walutę na liście i klikając przycisk Aktualizuj w Pasku narzędzi lub ustawić harmonogram automatycznych aktualizacji.

Aby zdefiniować harmonogram aktualizacji wszystkich walut z naszego słownika, klikamy ikonę Zaplanowane zadania w Pasku narzędzi, a następnie przycisk Nowy w Pasku narzędzi w wyświetlonym oknie. Uzupełniamy formularz Zaplanowane zadanie wpisując opis (np. tygodniowa aktualizacja wszystkich walut) oraz wybierając częstotliwość synchronizacji (np. co tydzień, w piątki, o godzinie 13).


Aby synchronizacja przebiegła prawidłowo, symbol waluty musi zgadać się z symbolem użytym przez NBP. Dodatkowo niezbędne jest uruchomienie skryptu CronRunner - dla Windows - lub cron – w przypadku systemu Linux. Więcej na ten temat można przeczytać w osobnym artykule.

W Pasku zadań umieszczono również odnośnik do serwisu bankier.pl. Strona jest otwierana w kolejnej zakładce przeglądarki po kliknięciu Pokaż waluty.

Modyfikacja i usuwanie walut

Aby zmodyfikować informacje o walucie, zaznaczamy ją na liście i klikamy przycisk Edycja w Pasku zadań. Formularz edycji jest taki sam, jak formularz dodawania waluty.

Aby usunąć walutę, zaznaczamy ją na liście i klikamy przycisk Usuń w Pasku narzędzi. Następnie chęć wykonania tej operacji potwierdzamy klikając Tak w wyświetlonym oknie. Usunięcie waluty spowoduje, że w formularzu produktu waluta zmieni się na domyślną, natomiast wartość netto pozostanie bez zmian.

Uwaga
Kursy kupna i sprzedaży są pobierane w Tabeli C NBP